Appartementen Nuenen

 

De architectuur van de twee bouwdelen streeft naar versterking van de stedenbouwkundige opzet middels eenheid en verscheidenheid. De eenheid wordt gecreëerd door beide bouwdelen uit te voeren in dezelfde twee kleuren metselwerk en door een gemeenschappelijke raamtypologie.

 

De kleuren metselwerk zijn oranje/rood en antraciet grijs welke zowel onderling als naar de omgeving een boeiend contrast vormen wat de herkenbaarheid van het ontwerp ondersteunt. Verscheidenheid ontstaat doordat de twee kleuren metselwerk in de balk de lineariteit accentueren en bij het blok de meer sculpturale benadering van de gevelcompositie benadrukt. De koppen van de bouwdelen die gericht zijn naar de Laan van Nuenhem hebben een overwegend open karakter en vormen het gezicht en daarmee de eerste indruk van het ontwerp gezien vanaf deze belangrijkste toenaderingsroute. Er is gestreefd naar een zo alzijdig mogelijk ontwerp waarbij er nauwelijks sprake is van voor-, achter- of zijkanten. Door een aantal zorgvuldig geplaatste gevelelementen zoals een met zink beklede erker, sleuframen, verticale raamkoppelingen en een met de galerij geïntegreerde vluchttrap ontstaan er sterke gevelcomposities. Elke gevel heeft zo zijn eigen karakteristiek en draagt bij aan de uitstraling van het geheel.

 

Ontwerp gerealiseerd tijdens mijn dienstverband bij Van den Pauwert architecten Eindhoven.

 

Custom Field

Lorem ipsum dolor sit amet