Sportaccommodatie Naastenbest Best

 

Een aantal belangrijke aspecten zijn bepalend geweest voor het ontstaan van dit ontwerp. Allereerst de positie van de nieuwe hoofdentree. Een ligging aan de zijde van het Jacob van Wassenaersstraat was niet wenselijk vanwege geluidsoverlast naar de tegenover gelegen woningen en het ontbreken van representatieve waarde. Om de keuze voor de ligging van de hoofdentree aan de zijde van de sportvelden meer kracht bij te zetten is een compleet nieuw entreeplein ontworpen. Dit nieuwe entreeplein, uitgevoerd in rode asfalt met daarop overdreven vergrote atletiekbaan belijningen, spant zicht op tussen de hoofdaanvoerroutes van sporters en bezoekers. Het entreeplein zorgt er zodoende voor dat het totale sportcomplex opnieuw wordt verankerd in zijn stedenbouwkundige context.

 

Daar waar de nieuwe en de bestaande hal elkaar ontmoeten, zijn bijzondere elementen ontworpen. Aan de zijde van de Jacob van Wassenaerstraat is dit het geveldeel waarachter de fysio is gelegen. Hierdoor zorgt het fysio gedeelte er tevens voor dat het sportcomplex aan deze zijde niet volledig gesloten is en een prettige uitstraling krijgt. Aan de zijde van het plein zorgt het uitkragende horecagedeelte voor de overgang. Deze horeca, gelegen op de eerste verdieping, voegt zich tussen de bestaande hal en de nieuwe en ontwikkelt zich richting het entreeplein waar het uiteindelijk eindigt met een buitenterras. Een gedeelte ligt tussen de sporthallen en heeft direct zicht in beide hallen. Het andere gedeelte kraagt uit over de entree en richt zich meer naar buiten. Hiermee vormt het de markering van de nieuwe entree zowel gezien vanuit het entreeplein als gezien vanuit de Prinses Beatrixlaan. Zeker als in de avondsituatie dit deel wordt uitgelicht zal het onmiskenbaar fungeren als de eyecatcher van het sportcomplex. Bij het ontwerpen van de gevels is gestreefd naar sobere maar sterke architectuur. De allerbelangrijkste keuze hierbij is om de gevels die het meest zichtbepalend zijn geheel in baksteen uit te voeren. Verder is gezocht naar een zo helder mogelijk totaal volume met op een aantal plaatsen overtuigende gevelelementen. Dit zijn onder andere de horizontale raamstrook bij de nieuwe sportgang, de omkaderde ramen ter plaatse van de vergaderruimten op de eerste verdieping, de sleuframen in de turnhal en de daglichtopening bij de EHBO/massage van de turnhal. Het samenspel van deze gevelelementen, de geïntroduceerde massageleding en materiaalkeuze resulteert in een eenvoudig, maar vooral krachtig totaal